Skippa sidhuvud och gå vidare.
Visar 1 av 1 produkter

Håv och huggkrok är två olika verktyg som används inom fiske. En håv är en slags nätfälla som används för att fånga fisk eller andra vattenlevande organismer. Den består av ett nät som är fäst vid en trä- eller metallram och har ett långt handtag för att kunna nå ner i vattnet. En huggkrok å andra sidan är ett spetsigt verktyg med en krokig ände som används för att fånga fisk genom att sticka den i munnen eller kroppen. Båda verktygen är viktiga hjälpmedel för fiskare och används på olika sätt beroende på fiskemetod och fiskart.