Skippa sidhuvud och gå vidare.
Visar 1 av 1 produkter

Fyrhjulingar för barn är små motorfordon som är avsedda för barn att köra. De är utformade för att vara säkra och enkla att hantera för barn i olika åldrar. Fyrhjulingar för barn har vanligtvis en mindre motor och en begränsad topphastighet för att minska risken för olyckor. De är populära leksaker och fritidsfordon för barn som vill uppleva äventyr och köra på terrängen. Det är viktigt att barn använder skyddsutrustning som hjälm och skyddskläder när de kör fyrhjulingar för att minimera skaderisken. Föräldrar bör också övervaka och ge lämplig vägledning för att se till att barnen kör säkert.

Vanliga frågor om Fyrhjuling barn

Hur gammal måste man vara för att köra en fyrhjuling för barn?

I Sverige finns det ingen lagstiftning som anger en specifik åldersgräns för att köra en fyrhjuling för barn. Däremot rekommenderar Transportstyrelsen att barn bör vara minst 15 år för att köra en fyrhjuling med en motorstyrka på högst 50 cc. För att köra en fyrhjuling med en motorstyrka över 50 cc krävs det att man har ett körkort för personbil eller traktor. Det är också viktigt att barnet har erforderliga kunskaper och färdigheter för att köra fyrhjulingen på ett säkert sätt, och att de alltid använder skyddsutrustning som hjälm och skyddskläder.

Var får man köra fyrhjuling för barn?

Reglerna för att köra fyrhjuling för barn varierar beroende på ålder och plats. I Sverige finns det specifika regler för att köra fyrhjuling på allmänna platser. Barn under 16 år får inte köra fyrhjuling på allmän väg eller i terräng utanför inhägnade områden. Det finns dock vissa undantag för barn mellan 13-15 år som har genomgått en fyrhjulskörningutbildning och har tillstånd från Vägverket. För att köra fyrhjuling för barn rekommenderas att man använder inhägnade banor, till exempel på fyrhjulingsklubbar eller fyrhjulingsparker där barn kan köra på ett säkert sätt under övervakning av vuxna.