Skippa sidhuvud och gå vidare.
Visar 7 av 7 produkter

Tröskel och nivålist är två viktiga begrepp inom bygg och konstruktion. Tröskel är den horisontella delen som placeras vid ingången till ett rum eller en byggnad för att underlätta övergången mellan olika golvnivåer. Tröskeln kan vara tillverkad av olika material som trä, metall eller sten och kan vara både dekorativ och funktionell. Nivålist är en vertikal list som används för att täcka övergången mellan olika material eller ytor, exempelvis mellan vägg och golv. Nivålistens syfte är att ge en snygg och säker avslutning på olika ytor och kan vara tillverkad av plast, trä eller aluminium.

Vanliga frågor om Tröskel & nivålist

  • Vad är en nivålist?

    En nivålist är en typ av listning som används för att organisera och strukturera information. Den består av punkter eller numrerade element som är indelade i olika nivåer beroende på deras hierarkiska relation till varandra. En nivålist kan användas för att visa en hierarki av information eller för att skapa en mer överskådlig presentation av punkter i en text.
  • Hur lägger man en nivålist?

    För att lägga en nivålista i svenska använder man sig av siffror eller bokstäver för att markera olika nivåer av punkter. Här är en enkel guide för att lägga en nivålista:
  • Hur mäter man en tröskel?

    För att mäta en tröskel behöver du följande verktyg: