Skippa sidhuvud och gå vidare.

MIDSOMMARKAMPANJ - spara upp till 60%!

Visar 4 av 4 produkter

Markränna och dräneringsränna är två olika typer av rännor som används för att leda bort vatten från marken. En markränna är en sluten kanal som grävs i marken för att samla upp och transportera bort överskottsvatten. Den kan vara gjord av betong eller plast och används främst för att leda bort regnvatten från t.ex. gångbanor och parkeringsplatser. Dräneringsrännan å andra sidan är en öppen kanal som används för att leda bort vatten från marken runt byggnader och förhindra fuktproblem. Den är vanligtvis gjord av betong och har perforeringar för att vattnet ska kunna tränga in. Båda rännorna är viktiga för att upprätthålla en god vattenavrinning och förhindra skador på byggnader och infrastruktur.

Vanliga frågor om Markränna & dräneringsränna

Vad är en markränna?

En markränna är en fördjupning eller spår i marken som används för att leda bort vatten från en plats. Det kan vara en naturlig fördjupning som bildats av vattnets naturliga flöde eller en konstgjord fördjupning som skapas för att dränera vatten från ett område. Markrännor används ofta inom jordbruket för att förhindra översvämningar och bevara jordens struktur och kvalitet.

Vad behöver jag för verktyg för att lägga en dräneringsränna?

För att lägga en dräneringsränna behöver du följande verktyg:

1. Spade eller grävskopa - för att gräva upp marken där rännan ska placeras.

2. Ränngaller - för att täcka rännan och förhindra att skräp och löv samlas i den.

3. Vattenpass - för att säkerställa att rännan är i rätt nivå och har tillräckligt med lutning för att vattnet ska rinna bort ordentligt.

4. Stenar eller grus - för att fylla upp rännan och skapa en stabil grund.

5. Dräneringsrör - för att leda bort vattnet från rännan till en lämplig avrinning.

6. Eventuellt en fogmassa eller tätningsmedel - för att säkra och täta skarvar och anslutningar mellan rännan och dräneringsröret.

7. En spade eller skopa - för att fylla igen och jämna till marken efter att rännan är installerad.

Se till att du har rätt verktyg och material innan du påbörjar arbetet med att lägga en dräneringsränna för att säkerställa en korrekt och effektiv installation.