Skippa sidhuvud och gå vidare.

MIDSOMMARKAMPANJ - spara upp till 60%!

Visar 4 av 4 produkter

Dränering är en viktig process för att avlägsna överflödigt vatten från marken och förhindra fuktproblem. Genom att installera markrör kan man leda bort vattnet från husets grund och förhindra att det tränger in i byggnaden. Markrör är vanligtvis tillverkade av plast eller betong och placeras i en grävd kanal som leder vattnet bort från området. Det är viktigt att markrören är korrekt installerade och har rätt lutning för att säkerställa att vattnet avleds effektivt. En väl fungerande dränering med markrör kan bidra till att skydda husets grund och förhindra fukt- och mögelskador.

Vanliga frågor om Dränering & markrör

 • Hur djupt måste man gräva vid dränering?

  Vid dränering bör man gräva ner dräneringsrören tillräckligt djupt för att de ska kunna leda bort vattnet effektivt. Generellt sett rekommenderas att man gräver ner dräneringsrören minst 60-80 centimeter under markytan. Detta djup kan dock variera beroende på olika faktorer såsom jordens beskaffenhet och klimatförhållandena på platsen. Det är alltid bäst att konsultera en professionell dräneringsexpert för att få rätt råd och anpassa djupet efter de specifika förhållandena på din plats.
 • Vad ingår i dränering?

  Dränering är en teknik som används för att avleda överskottsvatten från mark, byggnader eller andra områden. Det finns flera olika element som ingår i en dräneringsanläggning, inklusive:
 • Måste man ha dräneringsrör?

  Det är inte alltid nödvändigt att ha dräneringsrör, men det kan vara mycket fördelaktigt att ha det i vissa situationer. Dräneringsrör används för att leda bort överskott av vatten från marken runt en byggnad eller från en trädgård. Det kan vara särskilt viktigt att ha dräneringsrör om marken är dåligt dränerad eller om det finns risk för fuktproblem i byggnaden. Det är alltid bäst att konsultera en expert på området för att avgöra om det är nödvändigt med dräneringsrör i en specifik situation.
 • Vad ska man ha för grus till dränering?

  För dränering rekommenderas det att använda dräneringsgrus. Dräneringsgrus är vanligtvis ett grovt och poröst material som hjälper till att leda bort överskottsvatten från marken. Det är viktigt att använda ett material med rätt kornstorlek för att säkerställa en effektiv dränering. Vanligtvis används grus med kornstorlek mellan 5 och 20 millimeter för dräneringsändamål.