Skippa sidhuvud och gå vidare.
Visar 7 av 7 produkter

En poolvärmepump är en typ av värmepump som används för att värma upp vatten i en pool. Det fungerar genom att pumpa in luft från omgivningen och sedan omvandla den till värmeenergi som överförs till poolvattnet. Detta gör det möjligt att förlänga badsäsongen och hålla poolen på en behaglig temperatur även under kalla dagar. En poolvärmepump är också en energieffektiv lösning eftersom den använder en minimal mängd elektricitet för att generera värme. Detta gör det till ett miljövänligt alternativ för att värma upp din pool.

Vanliga frågor om Poolvärmepump

 • Hur mycket ström drar en poolvärmepump?

  En poolvärmepumps strömförbrukning beror på dess effektivitet och storlek. En genomsnittlig poolvärmepump kan dra mellan 1,5-7 kW och förbruka mellan 6-30 ampere. Det är viktigt att välja en poolvärmepump som är anpassad efter poolens storlek och användningsområde för att undvika onödig energiförbrukning.
 • Hur fort värmer en poolvärmepump?

  En poolvärmepump kan värma upp en pool med ca 1-2 grader per timme, beroende på faktorer som utomhustemperatur, poolstorlek och önskad temperatur. Det kan ta upp till ett dygn att värma upp en pool från en lägre temperatur till önskad badtemperatur.
 • Hur fungerar en poolvärmepump?

  En poolvärmepump fungerar genom att ta värme från omgivande luft och överföra den till poolvattnet. En fläkt drar in utomhusluft som sedan leds över en förångare där kylmediet i pumpen avger värme och förångas. Den varma gasen leds sedan vidare till en kompressor som pressar ihop gasen och ökar dess temperatur. Den varma gasen leds sedan över en kondensor där värmen överförs till poolvattnet och gasen kondenserar tillbaka till vätska. Den kalla vätskan leds sedan tillbaka till förångaren för att börja processen på nytt. På så sätt kan en poolvärmepump effektivt värma upp poolvattnet på ett energisnålt sätt.
 • Vilken poolvärmepump ska man välja?

  Vilken poolvärmepump som passar bäst beror på olika faktorer såsom poolens storlek, klimatet där poolen är belägen och budget. Det finns tre olika typer av poolvärmepumpar; luft/vatten-värmepumpar, mark/vatten-värmepumpar och solfångare. Luft/vatten-värmepumpar är den vanligaste typen och fungerar bra i de flesta klimat. Mark/vatten-värmepumpar är mer effektiva men kräver att man har tillgång till markvärme. Solfångare är ett miljövänligt alternativ men kräver mycket solinstrålning för att fungera optimalt. Det är också viktigt att välja en pump som har rätt kapacitet för poolen.