Skippa sidhuvud och gå vidare.

Missa inte SOMMARREA - galna deals till hem & uteplats!

IP klassning - Förstå olika IP klasser och dess skydd

IP-klassning är en viktig standard för att förstå hur väl en elektronisk enhet är skyddad mot intrång av fasta föremål och vätskor. IP står för "Ingress Protection" och klassificeringssystemet används globalt för att beskriva graden av skydd. Varje IP-kod består av två siffror: den första beskriver skydd mot fasta föremål, och den andra mot vätskor. I detta reportage går vi igenom vad de olika IP-klassningarna betyder och vad de innebär, från IP21 till IP68.
2024-06-26
Dela artikel

Vanliga frågor om ip klassning

 • Vad är ip klassning?

  IP-klassning (Ingress Protection) är en internationell standard för att definiera nivåer av täthet mot inträngning av fasta föremål och vätskor i elektriska kapslingar. Systemet används för att specificera hur skyddad en apparat är mot damm, fukt och andra miljöfaktorer.

  IP-klassningen anges med två siffror, där den första siffran representerar skydd mot fasta föremål och den andra siffran representerar skydd mot vätskor.

  Första siffran: Skydd mot fasta föremål

  • 0: Inget skydd
  • 1: Skydd mot föremål större än 50 mm (t.ex. oavsiktlig beröring med handen)
  • 2: Skydd mot föremål större än 12,5 mm (t.ex. fingrar)
  • 3: Skydd mot föremål större än 2,5 mm (t.ex. verktyg och tjocka kablar)
  • 4: Skydd mot föremål större än 1 mm (t.ex. trådar och tunna kablar)
  • 5: Dammavvisande (begränsad inträngning av damm tillåtet, ingen skadlig avlagring)
  • 6: Dammtät (ingen inträngning av damm)

  Andra siffran: Skydd mot vätskor

  • 0: Inget skydd
  • 1: Skydd mot droppande vatten (vertikalt fallande droppar)
  • 2: Skydd mot droppande vatten när enheten lutas upp till 15 grader
  • 3: Skydd mot sprutande vatten upp till 60 grader från vertikalt
  • 4: Skydd mot strilande vatten från alla vinklar
  • 5: Skydd mot spolande vatten med lågtryck (inga skadliga effekter)
  • 6: Skydd mot kraftiga vattenstrålar eller kraftigt havsvatten
  • 7: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten (upp till 1 meter i 30 minuter)
  • 8: Skydd mot långvarig nedsänkning i vatten under specificerade förhållanden
  • 9K: Skydd mot högtrycks- och ångrengöring

  Exempel: En enhet med IP68-klassning är helt dammtät (6) och kan tåla långvarig nedsänkning i vatten (8).

 • Vilka IP-klasser funkar utomhus?

  IP44

  • Skydd mot fasta föremål större än 1 mm och stänkande vatten från alla riktningar. Här är en närmare titt på vad IP44 innebär och i vilka sammanhang det är lämpligt för utomhusbruk
  • Begränsad skydd mot kraftiga vattenstrålar: IP44 är inte tillräckligt för områden som kan utsättas för kraftiga vattenstrålar eller mycket kraftigt regn.

  IP54

  • Skydd mot damm och stänk: Enheter med IP54-klassning är skyddade mot begränsad inträngning av damm och stänkande vatten. Bra för allmän utomhusanvändning.

  IP65

  • Skydd mot damm och vattenstrålar: Enheter med IP65-klassning är helt dammtäta och skyddade mot vattenstrålar från alla riktningar. Bra för utomhusbruk i tuffa miljöer.

  IP66

  • Skydd mot damm och kraftiga vattenstrålar: Enheter med IP66-klassning är helt dammtäta och skyddade mot kraftiga vattenstrålar. Lämpliga för användning i svåra väderförhållanden.

  IP67

  • Skydd mot damm och tillfällig nedsänkning: Enheter med IP67-klassning är helt dammtäta och skyddade mot nedsänkning i vatten upp till 1 meter i upp till 30 minuter. Utmärkt för de flesta utomhusmiljöer.

  IP68

  • Skydd mot damm och långvarig nedsänkning: Enheter med IP68-klassning är helt dammtäta och skyddade mot långvarig nedsänkning i vatten. Används i krävande utomhusmiljöer där enheten kan vara nedsänkt under lång tid.
 • Kan jag installera utomhusbelysning själv?

  Flertalet permanenta installationer av utomhusbelysning måste utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag. Som fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare bär du ansvaret för att alla elinstallationer är korrekt utförda. Du har också ansvaret för att anslutna produkter används på ett säkert sätt. Konsultera alltid en behörig elektriker om du är osäker på inköp eller installation av belysningsprodukter.

 • Hur vet jag om en lampa är godkänd för badrum?

  Badrum är indelade i olika zoner beroende på deras närhet till vattenkällor. Dessa zoner avgör vilken typ av belysning som är lämplig att installera:

  • Zon 0: Inuti badkar eller duschkar. Armaturer i denna zon måste ha minst IP67-klassning och vara godkända för nedsänkning i vatten.
  • Zon 1: Ovanför badkar eller duschkar upp till 2,25 meter från golvet. Lampor i denna zon bör ha minst IP65-klassning.
  • Zon 2: Området 60 cm utanför zon 1 och upp till 2,25 meter från golvet. Här bör lampor ha minst IP44-klassning.
  • Utanför zonerna: Områden som är längre bort än zon 2. Här kan lampor med lägre IP-klassning (IP21 eller högre) användas, men IP44 rekommenderas för extra säkerhet.

  Om du är osäker på vilken lampa du ska välja eller hur du ska tolka IP-klassningar och zonindelningar, kontakta en behörig elektriker för rådgivning. 

IP-klasser tabell

IP21

Skydd mot fasta föremål: 2 - Skyddad mot fasta föremål större än 12,5 mm (t.ex. fingrar).

Skydd mot vätskor: 1 - Skyddad mot droppande vatten i vertikalt läge.

IP21-klassade enheter har ett grundläggande skydd mot stora fasta föremål och är skyddade mot droppande vatten, vilket innebär att de är lämpliga för inomhusbruk i torra miljöer.

IP22

Skydd mot fasta föremål: 2 - Skyddad mot fasta föremål större än 12,5 mm (t.ex. fingrar).

 Skydd mot vätskor: 2 - Skyddad mot droppande vatten när enheten är lutad upp till 15 grader från sitt normalläge.

Enheter med IP22-klassning erbjuder lite bättre skydd mot vatten än IP21, vilket gör dem lämpliga för installationer där det finns risk för vattenstänk.

IP23

Skydd mot fasta föremål: 2 - Skyddad mot fasta föremål större än 12,5 mm (t.ex. fingrar).

Skydd mot vätskor: 3 - Skyddad mot vatten som faller som en spray upp till 60 grader från vertikalt.

IP23 ger skydd mot vattenstänk från olika vinklar, vilket innebär att enheterna kan användas utomhus med viss begränsning.

IP24

Skydd mot fasta föremål: 2 - Skyddad mot fasta föremål större än 12,5 mm (t.ex. fingrar).

 Skydd mot vätskor: 4 - Skyddad mot stänkvatten från alla riktningar.

 IP24-klassade enheter kan användas i miljöer där de kan utsättas för stänkvatten från olika riktningar, vilket gör dem användbara i exempelvis badrum.

IP25

Skydd mot fasta föremål: 2 - Skyddad mot fasta föremål större än 12,5 mm (t.ex. fingrar).

 Skydd mot vätskor: 5 - Skyddad mot vattenstrålar från ett munstycke (6,3 mm) från alla riktningar.

 Med IP25-klassning kan enheter motstå vattenstrålar, vilket gör dem lämpliga för utomhusbruk där de kan utsättas för regn och vattenstänk.

IP26

Skydd mot fasta föremål: 2 - Skyddad mot fasta föremål större än 12,5 mm (t.ex. fingrar).

 Skydd mot vätskor: 6 - Skyddad mot kraftiga vattenstrålar, t.ex. från sjöar och kraftig bevattning.

 IP26-klassade enheter är robusta och klarar kraftiga vattenstrålar, vilket gör dem användbara i miljöer med hög vattenexponering.

IP27

Skydd mot fasta föremål: 2 - Skyddad mot fasta föremål större än 12,5 mm (t.ex. fingrar).

 Skydd mot vätskor: 7 - Skyddad mot nedsänkning i vatten upp till 1 meters djup i upp till 30 minuter.

 Enheter med IP27 kan användas i miljöer där de tillfälligt kan bli nedsänkta i vatten, exempelvis i trädgårdsdammar.

IP28

Skydd mot fasta föremål: 2 - Skyddad mot fasta föremål större än 12,5 mm (t.ex. fingrar).

 Skydd mot vätskor: 8 - Skyddad mot nedsänkning i vatten under längre perioder och vid större djup (specificeras av tillverkaren).

 IP28-klassade enheter är utformade för att klara längre tids nedsänkning i vatten och används ofta i maritim utrustning.

IP44 utomhus

Skydd mot fasta föremål: 4 - Skyddad mot fasta föremål större än 1 mm (t.ex. verktyg och små ledningar).

 Skydd mot vätskor: 4 - Skyddad mot stänkvatten från alla riktningar.

 En IP44-klassning innebär att enheten har ett högre skydd mot både fasta föremål och stänkvatten, vilket gör den lämplig för utomhusbruk i skyddade områden.

IP54

Skydd mot fasta föremål: 5 - Begränsat skydd mot damm (inga skadliga mängder).

 Skydd mot vätskor: 4 - Skyddad mot stänkvatten från alla riktningar.

 IP54-klassade enheter har ett bra dammskydd och är skyddade mot stänkvatten, vilket gör dem idealiska för industriella och utomhusmiljöer.

IP55

Skydd mot fasta föremål: 5 - Begränsat skydd mot damm (inga skadliga mängder).

 Skydd mot vätskor: 5 - Skyddad mot vattenstrålar från ett munstycke (6,3 mm) från alla riktningar.

 En IP55-klassning innebär att enheten klarar både damm och vattenstrålar, vilket gör den användbar i tuffa miljöer som verkstäder och utomhusinstallationer.

IP65

Skydd mot fasta föremål: 6 - Fullständigt dammtät.

Skydd mot vätskor: 5 - Skyddad mot vattenstrålar från ett munstycke (6,3 mm) från alla riktningar.

IP65-enheter är helt dammtäta och skyddade mot vattenstrålar, vilket gör dem idealiska för utomhusbruk under svåra förhållanden.

IP66

Skydd mot fasta föremål: 6 - Fullständigt dammtät.

 Skydd mot vätskor: 6 - Skyddad mot kraftiga vattenstrålar.

 IP66-klassade enheter är utformade för att klara kraftiga vattenstrålar och damm, vilket gör dem perfekta för krävande industriella miljöer.

IP67

Skydd mot fasta föremål: 6 - Fullständigt dammtät.

 Skydd mot vätskor: 7 - Skyddad mot nedsänkning i vatten upp till 1 meters djup i upp till 30 minuter.

 Enheter med IP67 kan tillfälligt nedsänkas i vatten och är helt dammtäta, vilket gör dem lämpliga för tuffa utomhusförhållanden och maritim utrustning.

IP68

IP68 är den högsta skyddsnivån, vilket innebär att enheten kan nedsänkas i vatten under längre tidsperioder och vid större djup samt är helt dammtät. Detta gör dem lämpliga för extrema miljöer och specialiserade applikationer.

IP klassning - Välj rätt ip klass för ändanmålet

IP-klassningen ger en tydlig indikation på hur väl en elektronisk enhet är skyddad mot intrång av fasta föremål och vätskor. Genom att förstå dessa klassificeringar kan du välja rätt enhet för dina specifika behov och säkerställa att den fungerar pålitligt under de förhållanden den kommer att användas.

Populära produkter inom belysning

Läs också!