Trägård skjul Neo storlek 1B med Standarddörr, metallic mörk - Trädgård - Förvaring utomhus - Förrådsbod